×

Fotnoter

Fotnoter


1. U. Gudmundson, Idéernas kamp i säkerhetspolitiken.

2. B. Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem.

3. M. L. King, Stride Towards Freedom.

4. L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus.

5. K. Popper, The Open Universe : An Argument for Indeterminism.

6. B. Magee, En filosofs bekännelser.

7. P. Sällström, http://home.swipnet.se/pehrs/biografi.htm

8. M. Luther, Bordssamtal, strödda reflexioner.

9. R. Dawkins, Let’s all stop beating Basil’s car, artikel från Edge, The World Question Centre 2006.

10. Ur ”Mitt Credo”, tal inför German League of Human Rights, Berlin 1932.

11. H. Gee, Progresssive evolution: aspirational thinking, Nature 420, 12 Dec 2002.

12. K. Popper, The logic of scientific discovery.

13. B. Magee, Karl Popper.

14. W. Churchill, Min Ungdom.

15. K. Popper, Det öppna samhället och dess fiender.

16. B. Magee, Karl Popper.

17. F. Dostojevskij, Anteckningar från ett källarhål.

18. G. Rosenberg, The Crisis of Consensus in Post-War Sweden.

19. F. Dostojevskij, Anteckningar från ett källarhål.

20. F. Dostojevskij, Anteckningar från ett källarhål.

21. P.S. Göteborgsposten.

22. Matteus Evangelium, 25:31-46.

23. A. Tocqueville, Demokratin i Amerika.

24. https://www.voluntarius.com/Styrelsearvode-i-ideella-foereningar.htm