×

Vägvalet
Vägvalet
Lästid 1–2 min


Att skapa en verklighetsbild är lite grand som att lägga pussel:  

Sammanfogning av pusselbitar med hjälp av en hammare
Envishet, tvärsäkerhet
och dåligt omdöme.

Den som saknar omdöme kan pussla ihop vad som helst. Resultatet blir en förvrängd världsbild. För att passa ihop bitarna behövs den enkla insikten att man kan tänka fel. 
 
Vi lever i en komplicerad och problemfylld värld. Nu mer än någonsin behöver vi lära oss konsten att foga ihop en riktig bild av verkligheten.

Det är många idag som vill arbeta för en bättre framtid. Tyvärr är det vanligt att goda intentioner förenas med tvärsäkra åsikter. Risken är att saker i stället förvärras.

Socialpsykologen Lars Dencik skriver i en artikel:

Är det något man inte kan vara i denna värld så är det tvärsäker. Eller ens säker över huvud taget. Däremot måste man vara omdömesgill.
Tecknad präst som ser på två vägskyltar som pekar i olika riktningar: «Tvärsäker» och «Omdömesgill».
Världsförbättrarnas vägval

Den ena vägen innebär att tro på någon politisk ideologi som ger säkra svar på världens problem. 


Den andra vägen ligger mer i linje med den lutherska traditionen. Den bygger på den viktiga insikten att man inte är felfri. Även en världsförbättrare kan tänka fel och göra misstag. Vad som ser ut som en svaghet är i själva verket en styrka. Det är detta som är nyckeln till att kunna lägga pusslet och till omdömesgillhet.


För att kunna gå rätt väg gäller det att ställa in kompassen. Det finns ett beprövat sätt att göra detta: tro, hopp och kärlek. Det blir ännu bättre om vi gör som katolikerna och lägger till de fyra kardinaldygderna: klokhet, rättrådighet, måttfullhet och mod


Följande 10 råd handlar om hur de klassiska dygderna bygger upp den inre hälsan:

Kompass som pekar på Medkänsla och omdöme, och inte Rädsla och smicker

1. Basera inte tron på ett avtal

2. Ta språnget till tillitstron

3. Gå vägen till sanningen och livet

4. Låt tron stärka medkänslan

5. Låt tron stärka omdömet

6. Vidga horisonten genom bildning

7. Utveckla en stoisk styrka

8. Utveckla en kulturell intelligens

9. Utveckla en praktisk klokhet

10. Utforska världen med öppet sinne


Att följa resonemanget till punkt 10 tar en liten stund. Men om du gör det tror jag att jag vågar lova en sak: Du kommer att kunna utlägga de klassiska dygderna inför dina vänner. Du kommer att kunna berätta om vad de är och varför de är så viktiga. Kanske minst lika viktiga som politik…


Nästa sida:

  

Tipsa om hemsidan
erikpleijel.se
epost
Creative Commons-licens
Texten på denna sida av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Sengångare: FriendlyStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Calvin, Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Aristoteles, fiskgjuse: Public Domain. Andra foton och illustrationer: CC0 Erik Pleijel.