×

Startsidan
Tecknad pojke som ser på en text: Osund polarisering kan botas genom … Två val: Tro, hopp och kärlek. Klokhet, rättrådighet,
 

Författare: Erik Pleijel

Vi har ett debattklimat som ofta är polariserat. Det är en ändlös kamp mellan till exempel

 • blåögd idealism och cynisk realism
 • politiskt korrekt och politiskt inkorrekt
 • osund religion och osund religionsfientlighet
 • envis dogmatism och slapp relativism.

Vi lever i en problemfylld värld. För att kunna möta utmaningarna behöver vi resonera med varandra. Men hur är det möjligt när så många uttrycker tvärsäkra åsikter? 


Upphettade debatter är inte nödvändigtvis något farligt. Men vad händer om det är för mycket fastlåsta positioner och bergsäkra fixeringar? Och om många eldas på av rent hat?


Frågan är om det finns motgift mot det här. De sju klassiska dygderna kommer från kristendomen och de gamla grekerna: 

 • Tro, hopp, kärlek.
 • Klokhet, rättrådighet, måttfullhet, mod.

Vad tror du? Vad kan vara botemedel mot osund polarisering?


Svara på detta och läs sedan denna 8-stegs guide! Jämför med svaret här nedan (grön knapp). Lästid ≈ 3–4 minuter.


(Det finns också en längre version här, lästid ≈ 30–40 minuter.)


En hälsokur mot osund polarisering
Guide i 8 steg
 Kort version 

1. Se upp för religion utan tillit

Det finns framför allt en sak som ger polariseringen bränsle: osund och farlig religion.


Dålig religion genomsyras av viljan att kontrollera. Detta sker genom att ställa villkor: «Ha en rätt moral så blir du belönad!». «Ha en rätt tro så får du evig lycka!». 


Detta är villkorlig och manipulerande kärlek. Det är raka motsatsen till verklig tillit. Det leder varken till moral eller lycka.


Risken är att det tvärtom lockar fram det sämsta i människan. Den som tror sig ha uppfyllt villkoren blir mallig och självbelåten. Den som tror sig ha misslyckats blir orolig och förskräckt.


Osund religion bygger på belöning-och-straff-tänkande. Den utnyttjar människans svagheter: självrättfärdighet och fruktan.


Präst dresserar en hund.

Belöning och straff kan användas för att dressera djur. En människa bör utvecklas på ett annat vis: som en fri och ansvarig person med inre integritet.

2. Ta språnget till ren tillit

Ett sunt debattklimat förutsätter sådant som medkänsla, omdöme, sanningskärlek, ansvarighet, rättrådighet och integritet.


De sanna värdena kan inte köpas eller tvingas fram. De kan bara kultiveras i en fri relation. «Dressyr» fungerar inte.


För den oinvigde kan kristendomen förefalla märklig och obegriplig. En bra startpunkt är att tänka så här: Kristendomen är en revolution mot villkorlig kärlek och dressyr!

 

Kyrkan talar om ovillkorlig kärlek. En sådan tro handlar om tillit. Den baseras inte på belöning och straff, utan på frihet och ansvar.

 

Med en sådan tro som grund är det möjligt att växa och utvecklas. Det är framför allt två saker som behöver stärkas och byggas upp: förmågan till medkänsla och gott omdöme.

3. Se hur tillit kan stärka medkänslan

Varför är sociala medier så asociala? Varför är kommentarsfält så fulla av hån, påhopp och småsinta elakheter? Svaret är egentligen rätt enkelt: Det är tillfredsställande att vara elak. Man hånskrattar och gör sig lustig över andra eftersom det är roligt. Skadeglädje är en källa till – glädje. Även känslan att vara kränkt kan bli en ond njutning. Det kan nämligen ge en förevändning att få rasa ut, i lustfyllt vredesmod.


Behagliga känslor = goda känslor?

Det är naturligtvis inte samma sak! Det är lätt att lura sig själv.


Ibland kan man styras av behagliga men giftiga känslor. En tillitsfull tro ger mod att erkänna sina misstag och felsteg.

På så vis lär man sig att hantera sådant som avtrubbar medkänslan. Det gäller att skapa nya tankebanor och bättre vanor.

4. Se hur tillit kan stärka omdömet

Att förstå världen och livet är lite grand som att lägga pussel.


Sammanfogning av pusselbitar med hjälp av en hammare

Envishet och dåligt omdöme

Så skapas t.ex. konspirationsteorier.

Det är viktigt att kunna foga ihop en riktig bild av verkligheten. Den som saknar tålamod kanske försöker tvinga pusselbitarna på plats. Det gäller att vara uppmärksam på de bitar som inte passar ihop.


En tillitsfull tro ger mod att erkänna att man kan tänka fel. Detta är inte en svaghet utan en styrka. Insikten att man kan tänka fel är nyckeln till ett gott omdöme.

5. Utveckla ett intresse för bildning

I den polariserade debatten läggs det ofta fram tvärsäkra svar på komplexa problem. Det finns en sak som kan motverka det här och det är bildning. 


Vällagt pussel.

Vi behöver lära oss att lägga livets stora pussel på ett klokare sätt.


Bildning kan till exempel innebära att studera historia. Vi kan vidga horisonten och lära av tidigare generationers framgångar och misslyckanden. Mänsklighetens erfarenheter är en enorm skattkammare med kunskap.

6. Utveckla en sund inre styrka

Vi behöver fler motgift mot polariseringen. Yoda i Star Wars sade:

Rädsla är vägen till den mörka sidan. Rädsla leder till vrede. Vrede leder till hat. Hat leder till lidande.

Det är förstås viktigt att kunna känna rädsla och vrede. Det handlar ju om ens överlevnad. Men det finns en risk. Det är många idag som lever i ett tillstånd av nästan kroniskt vredesmod. De förstår inte att de fördärvar sitt intellekt.

 • Rädsla kan skapa hjärnspöken.
 • Vrede kan skapa tunnelseende.
 • Hat kan skapa blindhet.


Mod är att hålla huvudet kallt för att se klarare. Rättrådighet handlar om att kunna motstå maktens frestelser. Hopp är en livskraft som skyddar från cynism.

7. Utveckla en praktisk klokhet

För att kunna lösa vår tids problem behövs praktisk klokhet, sunt förnuft och gott omdöme. 


Praktisk klokhet hör ihop med måttfullhet, menade Aristoteles. Vi behöver ofta finna den gyllene medelvägen och inte gå till överdrift åt något håll. I besluts­situationer gäller det att varken över­reagera eller under­reagera.


Praktiskt klokhet hör också ihop med förmågan att hantera livets olika dimensioner. Det kan till exempel handla om

 • idealism och realism
 • enhet och mångfald
 • kollektiv och individ
 • ordning och frihet.

8. Utveckla konsten att kommunicera

Det råder en evig kamp mellan politiskt korrekt och politiskt inkorrekt.

 • Politiskt korrekt innebär att vara respektfull men inte uppriktig. Det leder lätt till hyckleri.
 • Politiskt inkorrekt innebär att säga vad man tycker utan att visa respekt. Det leder lätt till mobbing.

En väl integrerad person kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det går att vara både sanningsenlig och hänsynsfull.

 

Ett annat namn för Kristus är Logos – det gudomliga förnuftet. De som följer Logos söker sanningen genom att samtala och resonera. De lär sig konsten att hålla ihop livets komplicerade mångfald. Att följa Logos är ett vågspel och livsäventyr.

Från polarisering till integrering

Polarisering: Blåögd idealism – cynisk realism.

Integrering: Var både idealist och realist och finn den gyllene medelvägen.


Polarisering: Politiskt korrekt – politiskt inkorrekt.

Integrering: Var både uppriktig och hänsynsfull.


Polarisering: Osund religion – osund religionsfientlighet.

Integrering: Sök en tillitsfull tro som förenar tro och förnuft.


Polarisering: Envis dogmatism – slapp relativism.

Integrering: Sök sanningen genom att samtala och resonera.

 

De som har förmågan att integrera är långt bättre rustade att möta vår tids problem och utmaningar. Vad som behövs idag är fler som gör detta till ett livsprojekt!

 
Vad kan bota osund polarisering?
 

Håller du med? Ja? Nej? Kanske? Vill du se tydligare hur det här går ihop? I så fall vill jag bjuda in dig att vara med på en upptäcktsfärd! Läs 8-stegs guiden, den längre versionen.


I texten länkar jag till kapitel i min essäbok Navigation i mångfalden (som du kan läsa gratis om du vill).

  

Inlägg länkar till STARTSIDAN
ErikPleijel.se
 Köp boken här:  
Creative Commons-licens
Webbplatsen Tron som vågspel och äventyr ErikPleijel.se av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Tecknad drottning: FriendlyStock; Tecknad pojke: VectorStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Aristoteles Kaio hfd CC BY-SA 3.0; Calvin, Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Andromedagalaxen, fiskgjuse: Public Domain enl. Wikipedia; andra illustrationer: CC0 Erik Pleijel.
Kontakt: epost