×

Start

Innehållsöversikt

Välkommen till denna webbplats! Jag heter Erik Pleijel. Låt mig berätta om innehållet.


1. Vägvalet  (Lästid ≈ 1 min)

Tecknad präst som ser på två vägskyltar som pekar i olika riktningar: «Tvärsäker» och «Omdömesgill»

Det är många idag som vill arbeta för en bättre framtid. Tyvärr är det vanligt att goda intentioner förenas med tvärsäkra åsikter. Risken är att saker i stället förvärras. Verkliga världs­förbättrare har en god omdömes­förmåga. Hur kan vi finna den vägen?


Solsystemet. Planeterna kretsar kring solen som står i centrum.

2. Fixpunkten  (Lästid ≈ 3 min)

En tvärsäker tro är inte detsamma som en tillitsfull tro. Tvärsäkerhet hör ihop med tron på sin egen felfrihet. En tillitsfull kristen tro hör ihop med mod att erkänna misstag. Den är som en «kopernikansk omvändelse»: Den egocentriska världsbilden rubbas och får ett nytt centrum. Vilket är en bra grund för omdömesgillhet.

Tips: Läs dessa två texter först! De belyser vad som är webbplatsens tema och syfte.
Kompass som pekar på Rädsla och smicker, och inte Medkänsla och omdöme.

3. Nollpunkten  (Lästid ≈ 3 min)

Denna text är en reflektion kring mina upplevelser i Rwanda efter folkmordet 1994. Vad beror det på att vi människor kan begå onda handlingar? Helst bör vi vägledas av medkänsla och gott omdöme. Men i vissa lägen kan den inre samvets­kompassen sluta fungera helt. Det kan ske när vi styrs av rädsla som skapar hjärnspöken. Eller när vi ägnar oss åt kollektivt självsmicker.


Kompass som pekar på Medkänsla och omdöme, och inte Rädsla och smicker.

4. Kalibrering  (Lästid ≈ 14 min)

Finns det någon som har en inre kompass som fungerar helt perfekt? Knappast. Här kan en tillitsfull tro vara till hjälp. Skälet är att tillit inte bygger på rädsla och själv­rättfärdighet. Texten består av fyra råd:

  • Basera inte tron på ett avtal.
  • Ta språnget till tillitstron.
  • Gå vägen till sanningen och livet.
  • Se upp för storinkvisitorn!

 

Vällagt pussel

5. Integrering  (Lästid ≈ 20 min)

Omdömesgillhet hör ihop med förmågan att hantera livets stora pussel: Historia & nutid, hopp & realism, enhet & mångfald, humaniora & teknik, idealism & förnuft – och så vidare. Texten består av fem råd:

  • Vidga horisonten genom bildning.
  • Utveckla en stoisk styrka.
  • Utveckla en kulturell intelligens.
  • Utveckla en praktisk klokhet.
  • Se upp för dogmatism och relativism!


Vägskyltar som pekar i olika riktningar: «Vilja till sanning» och «Vilja till kontroll».

6. Upplysning  (Lästid ≈ 7 min)

Detta är en text om tro och natur­vetenskap. De som tror på förnuftets allmakt tenderar att välja fel väg. Förundran inför världens stora mysterium är mer hälsosamt för förnuftet. Och för vetenskapen. 

Bil som korsar en flod, omslaget på boken Navigation i mångfalden.

Vill du läsa om bakgrunden till dessa texter? Jag har skrivit en liten essäbok som heter Navigation i mång­falden och som handlar om att arbeta i en mång­skiftande värld. Skrivet om boken:

«I flyhänta, bitvis dramatiska texter tar han oss med till det folkmords­drabbade Rwanda, inbördes­krigets Sri Lanka och ett absurt igen­bommat Nord­korea. [Statsministern], ge din bistånds­minister den här boken!»

– STEFAN EDMANkrönika i Bohusläningen

«Ur sina erfarenheter från livet reflekterar han om bistånd, filosofi och kristen tro på luthersk grund. [Vad han skriver] är ofta lätt att överföra på vardagslivet i Sverige.»

– MIKAEL MOGRENrecension i Kyrkans Tidning.

Kapitel ett  (Lästid ≈ 8 min)

Här kan du läsa det första kapitlet som handlar om min upplevelse i Rwanda 1994. Det avslutas med en reflektion om Gud, det onda och livets mening. Ett teoretiskt svar på det ondas problem vore helt poänglöst. I stället borde vi fokusera på den praktiska frågan hur man lär sig att vara människa. 


  

Dela & tipsa!
🙏Tack!
epost
ErikPleijel.se
Creative Commons-licens
Texter på webbplatsen ErikPleijel.se av Erik Pleijel är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Sengångare: FriendlyStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Calvin, Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Aristoteles, Andromedagalaxen, fiskgjuse: Public Domain. Andra foton och illustrationer: CC0 Erik Pleijel.