×

Startsidan
Välkommen!


Jag heter Erik Pleijel. På denna webbplats kan du bland annat läsa

  • en essäbok
  • en 8-stegs guide. 


Boken heter Navigation i mångfalden. Här är två utdrag från tidningar som skrivit om den.  

Ur recension av Mikael Mogren (biskop) i Kyrkans Tidning:

Erik Pleijel är en civil­ingenjör som sedan 1992 arbetat i utvecklings­länder med frågor om vatten­försörjning. Utifrån mycket konkreta händelser reflekterar han om möjligheter och avarter i kultur­möten. […]
Ur sina erfaren­heter från livet reflekterar han om bistånd, filosofi och kristen tro på luthersk grund. Det är en vis man som skriver och hans visdom är ofta lätt att överföra på vardags­livet i Sverige.

Ur krönika av Stefan Edman (miljödebattör) i Bohusläningen:

I flyhänta, bitvis dramatiska texter tar han oss med till det folk­mords­drabbade Rwanda, inbördes­krigets Sri Lanka och ett absurt igen­bommat Nord­korea. […]
Fast någon vanlig tekniknörd är han inte, snarare en humanist, filosof och teolog. Som trivs i den mänskliga mång­falden, lyssnar, lär, reflekterar och försöker leva sig in i andra individers och kulturers historia och identitet. […]
[Stats­ministern], ge din bistånds­minister den här boken!

Du kan läsa hela boken här. Vill du ha en tryckt bok eller en e-bok? Här finns länkar till nätbokhandeln och information om boken.


 
Tecknad präst som beskådar två vägskyltar som pekar i olika riktningar. Den ena skylten säger ”Säkerhet & kontroll”. Den andra skylten säger ”Tillitens vågspel”.
Vart leder kyrkans vilja att skapa trygghet?

Kyrkan vill så gärna tillfreds­ställa vårt behov av trygghet. Det är bra! Men det finns en risk. Det kan leda oss in på fel väg. Trygghets­behov blir så lätt trygghets­begär. Och säkerhets­begär. Och kontroll­begär. I sämsta fall maktbegär. I så fall kan vi inte växa, mogna och utvecklas. Vi blir envisa och fega och får dåligt omdöme.

  

Om trygghet i stället skapar tillit blir det tvärtom. Detta ger mod att ge sig ut i världen. En hälsosam tro hjälper oss att växa och utveckla ett gott omdöme. Alla som vill bidra till en bättre värld behöver omdömes­gillhet. Det behövs på alla livs­områden: politik, företagande, utbildning, föreningsliv, vetenskap osv. Det är så här tron får praktisk betydelse i det verkliga livet!


Frågan är hur vi finner den bättre vägen. På följande sidor kan du läsa 8 råd. Berättelsen på nästa sida är rätt kuslig, men den är en lämplig utgångspunkt.

   

Bokomslag, Navigation i mångfalden
🙏
Tusen tack
till dig som tipsar
vänner och bekanta!
epost
ErikPleijel.se
Creative Commons-licens
Tron som tillit och vågspel på webbplatsen ErikPleijel.se av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Tecknad drottning: FriendlyStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Calvin, Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Aristoteles, Andromedagalaxen, fiskgjuse: Public Domain enl. Wikipedia; andra illustrationer: CC0 Erik Pleijel.
Kontakt: epost