×

Introduktion
Tecknad pojke-
 En klassisk hälsokur mot
polariser­ingens
dumheter
Läs 8-stegs guiden!
Författare:
Erik Pleijel
Är du trött på polariseringen i samhället? Har du fått nog av skymford, personangrepp, stereotyper och elakheter? I så fall är du inte ensam.


Detta är ett allvarligt och växande problem. Oviljan att lyssna på andra synpunkter gör det svårt att finna lösningar på akuta problem som plågar vår värld. 


Hat och förakt är fördummande. Ett polariserat samhälle är ett oförståndigt samhälle.

Två vägskyltar. Den ena pekar mot "Polarisering", den andra mot "Motsatt väg".

Det finns en gammal och beprövad väg som är nästan bortglömd idag. I följande 8-stegs guide skall jag försöka beskriva vad den handlar om.

 

Något som ofta skapar splittring är inskränkt religion och trångsynt sekularisering. Vilken sida skall man välja?

 • Skall tron utplåna förnuftet?
 • Skall förnuftet utplåna tron?
Tro och förnuft behöver inte utplåna varandra. Tvärtom kan de samverka. Tro och förnuft är en underbar medicin mot polariseringens dumheter!
Det tar 3 minuter att läsa detta – om man läser snabbt. Men jäkta inte! Ibland är det bra att ta sig tid att tänka och reflektera.
Sengångarens dygder
Sengångare klättrar på en gren.
Långsamhet
& uthållighet.
Sengångare vilar på en gren.
Reflektion.

1. Se upp för kontrollerande religion

En orsak till polarisering är dålig religion. Den lockar fram det sämsta i människan: rädsla, trångsynthet, själviskhet, hat, fördomsfullhet etc. Det paradoxala är att man säger sig tro på en kärleksfull Gud! Hur går det ihop?


Ett möjligt svar är att det är en tro på villkorlig kärlek. Detta är något som förkväver mänsklig utveckling och mognad. 


Präst dresserar en hund.

Belöning och straff kan användas för att dressera djur. Män­ni­skor bör utvecklas på ett annat vis.


Villkorlig kärlek går ut på att kontrollera folk genom att ställa villkor. «Om du uppför dig, blir du och accepterad och älskad!».


Det finns saker som inte kan frambringas genom «dressyr-metoden»: medkänsla, omdöme, sanningskärlek, rättrådighet, integritet osv.


Mänskliga egenskaper kan inte köpas. Än mindre kan de tvingas fram. De kan bara odlas i en fri relation.

2. Ta språnget till ren tillit

Många tycker att kyrkans budskap är märkligt och obegripligt. En bra startpunkt är att tänka så här: Kristendomen är motsatsen till «dressyr-metoden». Målet är att lära sig att vara människa. 

 

Kyrkan talar om ovillkorlig kärlek. En sådan tro handlar om tillit. Den baseras inte på belöning och straff, utan på frihet och ansvar.


Detta öppnar upp en bättre väg.

 

Tecknad präst som ser på en vägskylt: Mänsklig utveckling, ”dressyr” förbjuden.

En väg till personlig utveckling. Kontrollerande religion förbjuden! Det gäller att lära sig konsten att vara människa. 


Kontrollerande religion bygger på rädsla. Detta blockerar förmågan till självinsikt och förkrymper människan.


En tillitsfull tro ger mod till självrannsakan och självkännedom. Den öppnar vägen till att växa och utvecklas.

Punkt 3 och 4 ger exempel.

3. Hantera behagliga men giftiga känslor

Varför är sociala medier så asociala? Varför är kommentarsfält så fulla av hån, påhopp och småsinta elakheter? Svaret är egentligen rätt enkelt: Det är tillfredsställande att vara elak.


Man hånskrattar och gör sig lustig över andra eftersom det är roligt. Skadeglädje är en källa till – glädje. Även känslan att vara kränkt kan bli en ond njutning. Det kan nämligen ge en förevändning att få rasa ut, i lustfyllt vredesmod.


Behagliga känslor = goda känslor?

Detta är inte nödvändigtvis samma sak! Det är lätt att lura sig själv. «Känn dig själv!», sade de gamla grekerna.


En tillitsfull tro ger mod att erkänna att man kan ha giftiga känslor. Det gäller att skapa sundare tankebanor och bättre vanor.


Känslor av hat och förakt kan kännas bra, men de skadar själen och försvagar förnuftet. De fördummar.


Idag finns många aktivister som drivs av sådana känslor. De tror de kämpar för en bättre värld, men i själva verket gör de allting värre.

4. Ha mod att erkänna misstag

Att förstå världen och livet är lite grand som att lägga pussel. 


Sammanfogning av pusselbitar med hjälp av en hammare

Envishet och dåligt omdöme. Så skapas t.ex. konspirationsteorier.


Det är viktigt att kunna foga ihop en riktig bild av verkligheten. Den som saknar tålamod kanske försöker tvinga pusselbitarna på plats. Det gäller att vara uppmärksam på de bitar som inte passar ihop.


En tillitsfull tro ger mod att erkänna att man kan tänka fel. Detta är inte en svaghet utan en styrka. Insikten att man kan tänka fel är nyckeln till ett gott omdöme.

Tro och förnuft är ofta fiender. Men det behöver inte vara så. De kan också samverka.

Tro – Symbol: Jerusalem; Förnuft – Symbol: Aten.

Uttryckt på symbolspråk: Jerusalem kan skapa en allians med Aten.

5. Utveckla ett intresse för bildning

I den polariserade debatten läggs det ofta fram tvärsäkra svar på komplexa problem. Det finns en sak som kan motverka det här och det är bildning.


Bildning handlar om att utforska världen och vidga sina horisonter. Det kan till exempel betyda att studera historia. Mänsklighetens samlade erfarenheter är en enorm skattkammare med kunskap.

Vällagt pussel.

Vi behöver lära oss att foga ihop världens och livets pussel på ett klokare sätt.

6. Utveckla en sund inre styrka

Det behövs fler motgift mot polariseringen. Yoda i Star Wars sade:

Rädsla är vägen till den mörka sidan. Rädsla leder till vrede. Vrede leder till hat. Hat leder till lidande.

Det är förstås viktigt att kunna känna rädsla och vrede. Det kan handla om ens överlevnad. Men det finns en risk. 

 • Rädsla kan skapa hjärnspöken.
 • Vrede kan skapa tunnelseende.
 • Hat kan skapa blindhet.
Det är många idag som lever i ett tillstånd av nästan kroniskt vredesmod. De förstår inte att de fördärvar sitt intellekt. Det är viktigt att skapa ett försvar mot «den mörka sidan».

Kristendomens dygder: Tro, hopp, kärlek. Grekiska kardinaldygder: Klokhet, rättrådighet, måttfullhet, mod.

De sju klassiska dygderna.

Jerusalem och Aten – en försvarsallians mot den mörka sidan.


Mod innebär att rädslan inte får styra över förnuftet. Det gäller att hålla huvudet kallt för att se klarare.


Rättrådighet handlar om att skapa inre ordning, menade Platon. Till exempel gäller det att kunna motstå maktens frestelser.

 

Hopp (i den kristna betydelsen) är en livskraft som «inte är av denna världen», och som är oberoende av livets växlingar. Den är en livskälla även när framtiden ser mörk ut.

7. Utveckla en praktisk klokhet

För att kunna lösa vår tids problem behövs praktisk klokhet, sunt förnuft och gott omdöme. Den polariserade debatten undergräver detta. Skälet är att många dras till ytterligheter och har obalanserade åsikter. 


Praktisk klokhet hör ihop med måttfullhet, menade Aristoteles. Vi behöver ofta finna den gyllene medelvägen och inte gå till överdrift åt något håll. I besluts­situationer gäller det att varken över­reagera eller under­reagera.


Ofta gäller det att hitta rätt balans mellan två motpoler. Det kan till exempel handla om

 • idealism och realism
 • enhet och mångfald
 • kollektiv och individ
 • ordning och frihet.

8. Utveckla förmågan att integrera

Något som ofta präglar debatten är det politiskt korrekta och det politiskt inkorrekta

 • Politiskt korrekt innebär att vara respektfull men inte uppriktig. Det leder lätt till hyckleri.
 • Politiskt inkorrekt innebär att säga vad man tycker utan att visa respekt. Det leder lätt till mobbning.

De som är välintegrerade kan hålla två motsatta idéer i huvudet samtidigt. Det går att vara både sanningsenlig och hänsynsfull. 


Att integrera innebär att kunna hålla ihop en komplicerad verklighet. Det handlar om att foga ihop olika aspekter av oss själva till en sammanhängande helhet. 


Tecknad pojke som ser två vägskyltar: Polarisering, Integrering.

Vår pinade och plågade värld behöver fler som väljer vägen till integrering.


Detta var Platons stora insikt: För att bidra till ett bättre samhälle behövs först en inre integrering av själen. Alla kloka kvinnor och män som någonsin levat har förstått detta. Det är gammal vishet och det är lika relevant idag.

Kom ihåg:
Giftiga känslor splittrar själen och samhället.
De klassiska dygderna fogar ihop själen och samhället.

* * *

Den klassiska vägen till integrering är nästan bortglömd idag. Tror du att den kan återupplivas och bli populär i vår tid? Tycker du att det är värt ett försök?

Detta är ett enkelt sätt att tipsa andra. Tryck på knappen Kopiera.
Här är ett lästips: En klass­isk hälso­kur mot polar­iser­ing­ens dum­heter (guide i 8 steg). Följ länken ErikPleijel.se
Klistra in i med­del­anden till vän­ner och be­kanta (e-post etc.)
Klistra in i inlägg på soci­ala medier.

Skylt: En klassisk hälsokur mot polariseringens dumheter. Kan du tipsa 2–5 personer, som du tror skulle gilla detta? Om du tycker om utmaningar: Dela detta med så många som möjligt! Kan du nå 10, 20 eller rentav 50? Med några klick kan du inspirera många!

Det dystra tillståndet i världen gör det lätt känna sig maktlös och få panik. Det gäller att dra sitt strå till stacken och inte förlora hoppet. Var lugn och kämpa på!

* * *

Jag vill bjuda in dig att vara med på två upptäcktsfärder:
1
En klassisk hälso­kur mot polar­iser­ing­ens dum­heter – fördjupning. 8-stegs guiden finns även i en längre version. Alla punkt­er gås igenom en gång till, men mer grund­ligt. Läs mer om den klassiska vägen till integrering!

Läs gratis här! Vill du hellre läsa 8-stegs guiden som tryckt bok? Den finns ännu inte på svenska, men den engelska versionen går att köpa här: Amazon externlank   Registrera dig för nyhets­brev så får du ett med­delande när den svenska boken går att köpa:
2
Navigation i mångfalden (essäbok). Bokomslag Här är utdrag ur tidningar som skrivit om boken:
Ur sina erfarenheter från livet reflekterar han om bistånd, filosofi och kristen tro på luthersk grund. Det är en vis man som skriver och hans visdom är ofta lätt att överföra på vardagslivet i Sverige. (Från recension i Kyrkans Tidning [34-2014] av Mikael Mogren.)
Köp tryckt bok
(eller e-bok)
Bokus externlank
Adlibris externlank
(På engelska:)
Amazon externlank
I flyhänta, bitvis dramatiska texter tar han oss med till det folkmords­drabbade Rwanda, inbördes­krigets Sri Lanka och ett absurt igen­bommat Nordkorea. ... Fast någon vanlig teknik­nörd är han inte, snarare en humanist, filosof och teolog. Som trivs i den mänskliga mång­falden, lyssnar, lär, reflekterar och försöker leva sig in i andra individers och kulturers historia och identitet. ... [Statsministern], ge din bistånds­minister den här boken! (Från krönika i Bohusläningen [6/10-2014] av Stefan Edman.)
Du kan läsa mer ur dessa artiklar i fönstret är härunder. Tryck på knappen ”Skrivet om boken”! Du kan också läsa några kapitel. Varning! Kapitel 1 är skrämmande läsning!
spinner


Köp essäboken Navigation i mångfalden
Bokus externlank    Adlibris externlank
Creative Commons-licens
Innehållet på denna webbsida av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Essäboken Navigation i mångfalden: © Erik Pleijel. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Tecknad drottning, sengångare: FriendlyStock; Tecknad pojke: VectorStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Aristoteles Kaio hfd CC BY-SA 3.0; Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Andromedagalaxen, fiskgjuse: Public Domain enl. Wikipedia; andra illustrationer: CC0 Erik Pleijel.
Kontakt: epost