×

Introduktion
Tecknad pojke-
De 7 klassiska dygderna:
 
Tro, Hopp, Kärlek,
Klokhet, Rättrådighet, Måttfullhet, Mod.
arrow

Författare:
Erik Pleijel
Världens bästa medicin mot
polarisering­ens dumheter
En kort guide i 8 steg

Är detta frihet?
Att säga vad som faller en in, utan hämningar.
Att följa sina impulser och göra vad man vill.
Att ge fritt utlopp för sitt storhetsvanvett.
Att släppa tyglarna för sin inre tyrann.

Är det inte just den här typen av otyglad «frihet» som skapar polarisering. Till exempel: debatter där alla pratar förbi varandra – personangrepp, stereotyper och elakheter – ointresse för andra synpunkter – envis tvärsäkerhet och extrema åsikter.


Handlar inte sann frihet om att befrias från sådana snäva och egocentriska horisonter?


Polariseringens dumheter gör det svårt att hitta lösningar på de akuta problem som plågar vår värld. Tänk om det finns ett kraftfullt motgift som vi har förbisett? Kanske finns det gamla och beprövade insikter som kan öppna vägen till verklig frihet?


Syftet med denna 8-stegs guide är att visa hur vi kan återuppliva något som nästan glömts bort i vår tid: de sju klassiska dygderna. Tro, hopp och kärlek är starka livskrafter. Tillsammans med de andra dygderna (klokhet, rättrådighet, måttfullhet, mod) gör de oss mycket bättre rustade att möta vår tids utmaningar. Häng med på en upptäcktsfärd!


Lästid ≈ 5–7 minuter.

1. Se upp för kontrollerande religion

En orsak till polarisering är dålig religion. Den lockar fram det sämsta i människan: rädsla, trångsynthet, själviskhet, hat, fördomsfullhet etc. Det paradoxala är att man säger sig tro på en kärleksfull Gud. Hur går det ihop?


Ett möjligt svar är att det är en tro på villkorlig kärlek. Genom att ställa villkor försöker man kontrollera folk: «Om du sköter dig blir du belönad och slipper straff!» Om detta går för långt kan det förkväva mänsklig utveckling och mognad. 


Präst dresserar en hund.
Belöning och straff kan användas för att dressera djur. Människor bör utvecklas på ett annat vis.

2. Välj vägen till sann frihet

Många tycker att kyrkans budskap är uråldrigt, märkligt och obegripligt. För dem som fattat poängen är det djupt befriande. Det är motsatsen till kontrollerande belöning-och-straff religion. Målet är inte att bli som ett «väldresserat husdjur» utan att bli en sann människa.


Kyrkan talar om ovillkorlig kärlek. En sådan tro handlar inte om kontroll utan tillit. Den baseras inte på belöning och straff, utan på frihet och ansvar. Detta öppnar upp en bättre väg.

 

Tecknad präst som ser på en vägskylt: ”dressyr” förbjuden.

Kontrollerande religion förkrymper människan. Det finns viktiga saker som inte kan kultiveras genom belöning och straff: medkänsla, omdöme, sanningskärlek, hederlighet, integritet osv. Sådana egenskaper kan inte köpas. Än mindre kan de tvingas fram.

En tillitsfull tro leder en speciell form av frihet. Vägen börjar med att ta itu med ett ytterst dramatiskt problem. Se punkt 3! arrow

3. Hantera behagliga men giftiga känslor

Varför är det så många idag som gillar karaktärslösa politiker utan moralkompass? Varför blir de glada när sådana ledare korrumperar demokratier och förstör viktiga samarbeten? Varför tycker de att hänsynslöshet och skamlöshet är särskilt attraktiva egenskaper? Skälet kan vara att det skapar en maktkänsla som är lockande och nervkittlande.


Varför är sociala medier så asociala? Varför är kommentarsfält så fulla av hån, påhopp och småsinta elakheter? Svaret är nog rätt enkelt: Det är tillfredsställande att vara elak.


Man hånskrattar och gör sig lustig över andra eftersom det är roligt. Skadeglädje är en källa till – glädje. Även känslan att vara kränkt kan bli en ond njutning. Det kan nämligen ge en förevändning att få rasa ut, i lustfyllt vredesmod.


Behagliga känslor = goda känslor?

Detta är ofta fallet, men inte alltid. Det finns ju dåliga saker som kan kännas behagliga, till exempel njutningen att vara elak, lusten att döma, ljuva hämndkänslor, maktberusning.


Finns det någon av oss som är helt fri från det här och som aldrig lurar sig själv?


Hat och förakt är lockande men djupt bedrägliga känslor. De är «sötsmakande gift». De kan kännas bra, men de skadar själen och försvagar förnuftet. De blåser upp egot och ger en falsk känsla av att vara överlägsen och smart. Denna illusion drabbar hela samhällen och drar ned världen i fördärvet. 


Hänglås Det är lätt att bli inlåst i en fälla: Vi gillar giftiga känslor eftersom de känns behagliga. Och vi är ovilliga att erkänna misstaget eftersom det känns pinsamt.


Nyckel

Det är lite grand som att sitta fast i ett beroende av en drog. Nyckeln till frihet är någon form av «avgiftning» och «rehabilitering».


Här är det kristna sättet att angripa problemet: Belöningar och hot fungerar inte. Det skapar bara rädsla och gör allting värre. Det måste ske varsamt och kärleksfullt. Kyrkan har utvecklat ritualer för att hantera det här. «Förlåt oss våra skulder», ber man, «rädda oss från det onda».


Att följa Kristus innebär först och främst att lära sig att inte hata och förakta andra människor. Vilket är lättare sagt än gjort! Något tillspetsat kan det liknas vid en livslång avgiftningskur.


«Känn dig själv!», sade de gamla grekerna. Det gäller att lära sig att skilja mellan bra och dåliga känslor. Och att skapa sundare tankebanor och bättre vanor. 

4. Ha mod att erkänna misstag

Konspirationsteorier blir ofta populära och sprids som virus. De skapas när man pusslar ihop en verklighetsbild på ett slarvigt sätt.


Sammanfogning av pusselbitar med hjälp av en hammare

 

Med hjälp av envishet och dåligt omdöme går det att skapa vilken bild som helst. Man utgår från den bild man vill se – och anpassar bitarna därefter.


Varför är det så svårt att erkänna att man kan tänka fel?


Det är smickrande att tro att man har ett skarpt sinne som kan genomskåda allt. Att misstro experter och vetenskapsmän ger en känsla att vara otroligt smart. Misstro blåser upp egot. Att lyssna på andra synpunkter stör den behagliga självkänslan.


Det kan ofta finnas en sund skepticism som är rimlig och nödvändig. Men misstro kan bli ett behov, en drift, en livshållning. Då blir den en mörk kraft som skadar själen och förblindar förnuftet.


Det kristna sättet att motverka detta är att ha ett annat livscentrum: Gud. En tillitsfull tro ger mod att erkänna att man kan tänka fel ibland. Insikten att man kan ha fel är grunden för kritiskt tänkande och gott omdöme.


Misstro kan – om det går för långt – bli en destruktiv kraft som blåser upp ett falskt självförtroende. Tillitstron är en livskälla som skapar ett sunt självförtroende.


Tro – Symbol: Jerusalem; Förnuft – Symbol: Aten.
Tro och förnuft kan samverka. Uttryckt på symbolspråk: Jerusalem kan skapa en allians med Aten.

5. Utforska livet och vidga horisonterna

Känslan av tvärsäkerhet är ofta inget annat än just detta: en känsla. Det är sällan frukten av ett skarpt intellekt.


Inte nog med det. Tvärsäkerhet förstärks ofta av okunnighet. Ju mindre man förstår, desto säkrare blir man i sina övertygelser. Det är ofta de som vet minst som är mest benägna att spela besserwissrar.


Befrielse från denna tankefälla är att vidga sina perspektiv på olika sätt. Ett bra och intressant sätt att göra detta är klassisk bildning. Det kan till exempel betyda att lära känna andra epoker genom att studera historia. Mänsklighetens samlade erfarenheter är en enorm skattkammare med kunskap. Ett annat sätt är att möta människor från andra kulturer och länder.


När horisonterna vidgas, uppstår en ny känsla: insikten hur lite man vet. Detta är grunden för den sanna klokheten, menade Sokrates.


Sengångare med en bok, som klättrar på en gren, som vilar på en gren: Läs långsamt med eftertanke.

Sociala medier gör oss rastlösa och ofokuserade. Bildning förutsätter att man kan läsa långsamt och reflektera.

6. Utveckla en sund inre styrka

Det behövs fler motgift mot polariseringen. Yoda i Star Wars sade:

Rädsla är vägen till den mörka sidan. Rädsla leder till vrede. Vrede leder till hat. Hat leder till lidande.

Det är förstås viktigt att kunna känna rädsla och vrede. Det kan handla om ens överlevnad. Vrede kan i vissa lägen vara en viktig drivfjäder. Men det finns en risk. 

Rädsla kan skapa hjärnspöken.
Vrede kan skapa tunnelseende.
Hat kan skapa blindhet.
Det är många idag som lever i ett tillstånd av nästan kroniskt vredesmod. De förstår inte att de fördärvar sitt intellekt. Det här kan lätt bli ett andligt fängelse.

Kristendomens livskrafter: Tro, hopp, kärlek. Grekiska kardinaldygder: Klokhet, rättrådighet, måttfullhet, mod.
Jerusalem och Aten – en allians för befrielse från «den mörka sidan».


Mod innebär att rädslan inte får styra över förnuftet. Det gäller att hålla huvudet kallt för att se klarare.


Rättrådighet handlar om att stå emot maktens frestelser. «Allt är tillitåtet för den som har makt» – detta är en nervkittlande dröm som ger näring åt alla möjliga rubbade idéer, både bland ledare och vanligt folk.

 

Hopp (i den kristna betydelsen) är en livskraft som «inte är av denna världen», och som är oberoende av livets växlingar. Den är en livskälla även när framtiden ser mörk ut.

7. Utveckla en praktisk klokhet

För att kunna lösa vår tids problem behövs praktisk klokhet, sunt förnuft och gott omdöme. Den polariserade debatten undergräver detta. Skälet är att många dras till ytterligheter och har obalanserade åsikter.


Praktisk klokhet hör ihop med måttfullhet, menade Aristoteles. Vi behöver ofta finna den gyllene medelvägen och inte gå till överdrift åt något håll. I besluts­situationer gäller det att varken över­reagera eller under­reagera. 

 

Ibland måste vi ta tydlig ställning i en fråga. Men mycket ofta måste vi hitta den rätta balansen mellan två motsatta poler. Det kan till exempel handla om

  • idealism och realism
  • enhet och mångfald
  • ordning och frihet
  • kollektiv och individ.

Många är fastlåsta i en eller annan ståndpunkt. Utan inre frihet, ingen sund balans. Och utan balans, ingen praktisk klokhet.

8. Utveckla förmågan att integrera

Något som ofta präglar debatten är det politiskt korrekta och det politiskt inkorrekta

  • Politiskt korrekt innebär att vara respektfull men inte uppriktig. Det leder lätt till hyckleri.
  • Politiskt inkorrekt innebär att säga vad man tycker utan att visa respekt. Det leder lätt till mobbning.

Den som har en inre frihet är inte fastlåst vid det ena eller det andra. Det är möjligt att ha två motsatta idéer i huvudet samtidigt. Man kan vara både sanningsenlig och hänsynsfull.

 

Att integrera innebär att kunna foga ihop olika aspekter av oss själva till en sammanhängande helhet. Det handlar också om att förstå olika och motsägande perspektiv av världen.


Tecknad pojke som ser två vägskyltar: Polarisering, Integrering.

Vår värld behöver fler som väljer vägen till integrering. 


Kloka kvinnor och män i alla tider har förstått detta: För att bidra till ett bättre samhälle behövs först en inre integrering av själen. Detta var till exempel Platons filosofi. Det är gammal vishet och det är lika relevant idag.

Kom ihåg:
Giftiga känslor splittrar själen och polariserar samhället.
Klassiska dygder integrerar själen och förenar samhället.

* * *

Polariseringen hindrar oss från att lösa de akuta problem som plågar vår värld. Tänk om vi kunde locka fler att intressera sig för vägen till integrering!

Vill du hjälpa till? Använd gärna åttastegsguiden för att väcka nyfikenhet om det här. Bjud in andra att besöka denna webbplats. Tänk särskilt på dem som hör till den yngre generationen! Här är ett enkelt sätt att dela:
Tryck på knappen Kopiera.
Här är ett lästips: Världens bästa medicin mot polar­iseringens dumheter. Kort guide i 8 steg. Följ länken ErikPleijel.se
Klistra in i med­del­anden till dina vänner.
Klistra in i inlägg på sociala medier.
En guldstjärna star till dig om du gör det lilla extra för att sprida det här! Ju fler som får ett lästips desto större genomslag!
Om du har engelsktalande vänner, klicka här:

Två saker till:

Tecknad pojke som ser två vägskyltar: Polarisering, Integrering.
1
En klassisk hälsokur mot polariseringens dumheter – nätbok. 8-stegs guiden finns även i en längre version. Alla punkt­er gås igenom en gång till, men mer grund­ligt. Läs mer om vägen till frihet, integrering och praktisk klokhet!

Nätboken börjar med den mörka bakgrunden: mina upplevelser i folkmordets Rwanda 1994. Den avslutas med ett kapitel om tro och vetenskap.

Bokomslag
Köp tryckt bok
Bokus externlank Adlibris externlank
 
Köp e-bok
Bokus externlank Adlibris externlank
 
På engelska: Amazon externlank
2
I essäboken Navigation i mångfalden berättar jag om mina erfarenheter av att arbeta i olika delar av världen. Här är utdrag ur tidningar som skrivit om den:
I flyhänta, bitvis dramatiska texter tar han oss med till det folkmords­drabbade Rwanda, inbördes­krigets Sri Lanka och ett absurt igen­bommat Nordkorea. ... Fast någon vanlig teknik­nörd är han inte, snarare en humanist, filosof och teolog. Som trivs i den mänskliga mång­falden, lyssnar, lär, reflekterar och försöker leva sig in i andra individers och kulturers historia och identitet. ... [Statsministern], ge din bistånds­minister den här boken! (Från krönika i Bohusläningen [6/10-2014] av Stefan Edman.)
Ur sina erfarenheter från livet reflekterar han om bistånd, filosofi och kristen tro på luthersk grund. Det är en vis man som skriver och hans visdom är ofta lätt att överföra på vardagslivet i Sverige. (Från recension i Kyrkans Tidning [34-2014] av Mikael Mogren.)
Vill du läsa mer ur dessa två artiklar? Tryck på knappen Recensioner i fönstret härunder. Här kan du också läsa några kapitel.
spinner

star
Kom ihåg att
dela och tipsa!
arrow
ErikPleijel.se
Tron som frihet och äventyr


Registrera!
arrow
Köp essäboken Navigation i mångfalden
Bokus externlank    Adlibris externlank
Creative Commons-licens
Innehållet på denna webbsida av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Essäboken Navigation i mångfalden: © Erik Pleijel. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Tecknad drottning, sengångare: FriendlyStock; Tecknad pojke: VectorStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Aristoteles Kaio hfd CC BY-SA 3.0; Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Andromedagalaxen, fiskgjuse: Public Domain enl. Wikipedia; andra illustrationer: CC0 Erik Pleijel.
Kontakt: epost