×

Börja här!
Tecknad pojke-
De 7 klassiska dygderna:
 
Tro, Hopp, Kärlek,
Klokhet, Rättrådighet, Måttfullhet, Mod.
arrow

Författare:
Erik Pleijel
Världens bästa medicin mot
polarisering­ens dumheter


Debatter där alla bara talar förbi varandra – personangrepp, stereotyper och elakheter – ointresse för andra synpunkter – envis tvärsäkerhet och extrema åsikter.


Polariseringens dumheter gör det svårt att hitta lösningar på de akuta problem som plågar vår värld. Tänk om det finns ett kraftfullt motgift som vi har förbisett? Kanske finns det gamla och beprövade insikter som kan vara till hjälp?


Syftet med denna text är att visa hur vi kan återuppliva något som nästan glömts bort i vår tid: de sju klassiska dygderna. Tro, hopp och kärlek är starka livskrafter. Tillsammans med de andra dygderna (klokhet, rättrådighet, måttfullhet, mod) gör de oss mycket bättre rustade att möta vår tids utmaningar.


Häng med på en upptäcktsfärd!


Lästid ≈ 5–7 minuter.

Den farliga fällan som alla borde vara medvetna om

Varför är det så många idag som gillar karaktärslösa politiker utan moralkompass? Varför blir de glada när sådana ledare korrumperar demokratier och förstör viktiga samarbeten? Varför tycker de att hänsynslöshet och skamlöshet är särskilt attraktiva egenskaper? Skälet kan vara att det skapar en maktkänsla som är lockande och nervkittlande.


Varför är sociala medier så asociala? Varför är kommentarsfält så fulla av hån, påhopp och småsinta elakheter? Svaret är nog rätt enkelt: Det är tillfredsställande att vara elak.


Man hånskrattar och gör sig lustig över andra eftersom det är roligt. Skadeglädje är en källa till – glädje. Även känslan att vara kränkt kan bli en ond njutning. Det kan nämligen ge en förevändning att få rasa ut, i lustfyllt vredesmod.


Behagliga känslor = goda känslor?
Ofta är det så, men inte alltid. Det finns ju dåliga saker som kan kännas behagliga, till exempel njutningen att vara elak, lusten att döma, ljuva hämndkänslor, maktberusning. 

Hänglås Finns det någon av oss som är helt fri från det här och som aldrig lurar sig själv? Det är lätt att bli inlåst i en fälla: Vi gillar giftiga känslor eftersom de känns behagliga. Och vi är ovilliga att erkänna misstaget eftersom det känns pinsamt.


Hat och förakt är lockande men djupt bedrägliga känslor. De är «sötsmakande gift». De kan kännas bra, men de skadar själen och försvagar förnuftet. De blåser upp egot och ger en falsk känsla av att vara överlägsen och smart. Denna illusion drabbar hela samhällen och drar ned världen i fördärvet.


Nyckel

Det är lite grand som att sitta fast i ett beroende av en drog. Nyckeln till frihet är någon form av «avgiftning» och «rehabilitering». Det gäller att lära sig att skilja mellan bra och dåliga känslor. Och att skapa sundare tankebanor och bättre vanor.

Religion kan både hjälpa och stjälpa 

En orsak till polarisering är dålig religion. Den lockar fram det sämsta i människan: rädsla, trångsynthet, själviskhet, hat, fördomsfullhet etc. Det paradoxala är att man säger sig tro på en kärleksfull Gud. Hur går det ihop?


Ett möjligt svar är att det är en tro på villkorlig kärlek. Genom att ställa villkor försöker man kontrollera folk: «Om du har en rätt tro får du evig lycka och alla möjliga jordiska privilegier!». Hur kan man lära sig att skilja mellan bra och dåliga känslor i en miljö där känslorna manipuleras? Detta kanske direkt undergräver den förmågan. Risken är att de troende känner glädje över onda ting, utan att förstå det. Så skapas «toxisk religion».


Tecknad präst som ser på en vägskylt: ”dressyr” förbjuden.
Belöning och straff kan användas för att dressera djur. På vägen till mänsklig mognad är detta ett hinder som behöver undanröjas.


Kyrkan talar om ovillkorlig kärlek. En sådan tro handlar inte om kontroll utan tillit. Den baseras inte på belöning och straff, utan på frihet och ansvar. Målet är inte att bli som ett «väldresserat husdjur» utan att bli en sann människa.


Så hur kan man ta sig ur den farliga fällan? Här är det kristna sättet att angripa problemet: Att vara kristen är att vara en lärjunge till Kristus. Det innebär att lära sig saker och att växa. Tillit ger frihet från rädsla och prestationsångest. Det ger mod till självrannsakan och självkännedom. Först och främst behöver man lära sig att inte hata och förakta andra människor. Vilket är lättare sagt än gjort! Något tillspetsat kan det liknas vid en livslång avgiftningskur.

Hur tron kan stärka förnuftet på ett överraskande sätt

Konspirationsteorier blir ofta populära och sprids som virus. De skapas när man pusslar ihop en verklighetsbild på ett slarvigt sätt.


Sammanfogning av pusselbitar med hjälp av en hammare

 

Med hjälp av envishet och dåligt omdöme går det att skapa vilken bild som helst. Man utgår från den bild man vill se – och anpassar bitarna därefter.


Varför är det så svårt att erkänna att man kan tänka fel?


Det är smickrande att tro att man har ett skarpt sinne som kan genomskåda allt. Att misstro experter och vetenskapsmän ger en känsla att vara otroligt smart. Att lyssna på andra synpunkter stör den behagliga självkänslan.


Det här är misstro med ett överlägset hånleende. Misstron kan gå för långt och bli ett behov, en drivkraft, en livshållning. Den kan bli en destruktiv kraft som skadar själen och blåser upp ett falskt självförtroende.


En tillitsfull tro har ett annat livscentrum (Gud). Detta skapar en radikalt annorlunda livshållning. Tillitstron ger mod att erkänna att man kan tänka fel ibland. Insikten att man kan ha fel är grunden för ett sunt kritiskt tänkande och ett gott omdöme. Tillitstron kan bygga upp ett hälsosamt självförtroende.


Tro – Symbol: Jerusalem; Förnuft – Symbol: Aten.
En tillitsfull tro ger mod att erkänna misstag. Tron kan därför samverka med förnuft och vetenskap.

Utforska världen med ett öppet sinne!

Känslan av tvärsäkerhet är ofta inget annat än just detta: en känsla. Det är sällan frukten av ett skarpt intellekt.


Inte nog med det. Tvärsäkerhet förstärks ofta av okunnighet. Ju mindre man förstår, desto säkrare blir man i sina övertygelser. Det är ofta de som vet minst som är mest benägna att spela besserwissrar.


Befrielse från denna tankefälla är att vidga sina perspektiv på olika sätt. Ett bra och intressant sätt att göra detta är klassisk bildning. Det kan till exempel betyda att lära känna andra epoker genom att studera historia. Mänsklighetens samlade erfarenheter är en enorm skattkammare med kunskap. Ett annat sätt är att möta människor från andra kulturer och länder.


När horisonterna vidgas, uppstår en ny känsla: insikten hur lite man vet. Detta är grunden för den sanna klokheten, menade Sokrates.


Sengångare med en bok, som klättrar på en gren, som vilar på en gren: Läs långsamt med eftertanke.

Sociala medier gör oss rastlösa och ofokuserade. Bildning förutsätter att man kan läsa långsamt och reflektera.

Gå med i alliansen mot den mörka sidan!

Det behövs fler motgift mot polariseringen. Yoda i Star Wars sade:

Rädsla är vägen till den mörka sidan. Rädsla leder till vrede. Vrede leder till hat. Hat leder till lidande.

Det är förstås viktigt att kunna känna rädsla och vrede. Det kan handla om ens överlevnad. Vrede kan i vissa lägen vara en viktig drivfjäder. Men det finns en risk. 

Rädsla kan skapa hjärnspöken.
Vrede kan skapa tunnelseende.
Hat kan skapa blindhet.
Det är många idag som lever i ett tillstånd av nästan kroniskt vredesmod. De förstår inte att de fördärvar sitt intellekt. Det här kan lätt bli ett andligt fängelse.

Kristendomens livskrafter: Tro, hopp, kärlek. Grekiska kardinaldygder: Klokhet, rättrådighet, måttfullhet, mod.
Jerusalem och Aten – en allians för befrielse från «den mörka sidan».


Mod innebär att rädslan inte får styra över förnuftet. Det gäller att hålla huvudet kallt för att se klarare.


Rättrådighet handlar om att stå emot maktens frestelser. «Allt är tillitåtet för den som har makt» – detta är en nervkittlande dröm som ger näring åt alla möjliga rubbade idéer, både bland ledare och vanligt folk.

 

Hopp (i den kristna betydelsen) är en livskraft som «inte är av denna världen», och som är oberoende av livets växlingar. Den är en livskälla även när framtiden ser mörk ut.

Behövs idag: Praktisk klokhet och förmågan att integrera

För att kunna lösa vår tids problem behövs praktisk klokhet, sunt förnuft och gott omdöme. Den polariserade debatten undergräver detta. Skälet är att många dras till ytterligheter och har obalanserade åsikter.


Praktisk klokhet hör ihop med måttfullhet, menade Aristoteles. Vi behöver ofta finna den gyllene medelvägen och inte gå till överdrift åt något håll. I besluts­situationer gäller det att varken över­reagera eller under­reagera. 

 

Ibland måste vi ta tydlig ställning i en fråga. Men mycket ofta måste vi hitta den rätta balansen mellan två motsatta poler. Det kan till exempel handla om

  • idealism och realism
  • mjukhet och hårdhet
  • enhet och mångfald
  • kollektiv och individ
  • ordning och frihet.

Många är helt fastlåsta i en eller annan ståndpunkt. Praktisk klokhet är en bristvara i vår tid. 


Något som kan stärka den praktiska klokheten är – tro! En tillitsfull tro ger nämligen mod att erkänna att man kan tänka fel. Detta gör det lättare att frigöra sig från intellektuella låsningar.


Många debatter präglas av det politiskt korrekta och det politiskt inkorrekta

  • Politiskt korrekt innebär att vara respektfull men inte uppriktig. Det leder lätt till hyckleri.
  • Politiskt inkorrekt innebär att säga vad man tycker utan att visa respekt. Det leder lätt till mobbning.

Den som har en inre frihet är inte fastlåst vid det ena eller det andra. Det är möjligt att ha två motsatta idéer i huvudet samtidigt. Man kan vara både sanningsenlig och hänsynsfull.

 

Att integrera innebär att kunna foga ihop olika aspekter av oss själva till en sammanhängande helhet. Det handlar också om att förstå olika och motsägande perspektiv av världen.


Tecknad pojke som ser två vägskyltar: Polarisering, Integrering.

Vår värld behöver fler som väljer vägen till integrering.


Kloka kvinnor och män i alla tider har förstått detta: För att bidra till ett bättre samhälle behövs först en inre integrering av själen. Detta var till exempel Platons filosofi. Det är gammal vishet och det är lika relevant idag.

Kom ihåg:
Giftiga känslor splittrar själen och polariserar samhället.
Klassiska dygder integrerar själen och förenar samhället.

* * *

Polariseringen hindrar oss från att lösa de akuta problem som plågar vår värld. Tänk om vi kunde locka inspirera att intressera sig för vägen till integrering!

Använd gärna denna text för att väcka nyfikenhet. Att inspirera andra är det bästa vi kan göra idag. Här är ett enkelt sätt att dela:
Tryck på knappen Kopiera.
Här är ett lästips: Världens bästa medicin mot polar­iseringens dumheter. Följ länken ErikPleijel.se
Klistra in i meddelanden till dina vänner. Klistra in i inlägg på sociala medier.
Tusen tack för att du delar! Tänk särskilt på den yngre generationen – de behöver rustas för att ta itu med de utmaningar de kommer att ställas inför. Världen behöver fler välintegrerade personer med inre styrka och praktisk klokhet. Ju fler som får ett lästips, desto större genomslag.
Om du har engelsktalande vänner, klicka här:

Två saker till:

Tecknad pojke som ser två vägskyltar: Polarisering, Integrering.
1
En klassisk hälsokur mot polariseringens dumheter – guide i 8 steg (nätbok). Läs mer om de klassiska dygderna och vägen till integrering och praktisk klokhet!

Nätboken börjar med den mörka bakgrunden: mina upplevelser i folkmordets Rwanda 1994. Den avslutas med ett kapitel om tro och vetenskap.

Bokomslag
Köp tryckt bok
Bokus externlank Adlibris externlank
 
Köp e-bok
Bokus externlank Adlibris externlank
 
På engelska: Amazon externlank
2
I essäboken Navigation i mångfalden berättar jag om mina erfarenheter av att arbeta i olika delar av världen. Här är utdrag ur tidningar som skrivit om den:
I flyhänta, bitvis dramatiska texter tar han oss med till det folkmords­drabbade Rwanda, inbördes­krigets Sri Lanka och ett absurt igen­bommat Nordkorea. ... Fast någon vanlig teknik­nörd är han inte, snarare en humanist, filosof och teolog. Som trivs i den mänskliga mång­falden, lyssnar, lär, reflekterar och försöker leva sig in i andra individers och kulturers historia och identitet. ... [Statsministern], ge din bistånds­minister den här boken! (Från krönika i Bohusläningen [6/10-2014] av Stefan Edman.)
Ur sina erfarenheter från livet reflekterar han om bistånd, filosofi och kristen tro på luthersk grund. Det är en vis man som skriver och hans visdom är ofta lätt att överföra på vardagslivet i Sverige. (Från recension i Kyrkans Tidning [34-2014] av Mikael Mogren.)
Vill du läsa mer ur dessa två artiklar? Tryck på knappen Recensioner i fönstret härunder. Här kan du också läsa några kapitel.
spinner

star
En guldstjärna till dig
som tipsar om denna webbplats!
ErikPleijel.se
Tron som frihet och äventyr


Registrera!
arrow
Köp essäboken Navigation i mångfalden
Bokus externlank    Adlibris externlank
Creative Commons-licens
Innehållet på denna webbsida av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Essäboken Navigation i mångfalden: © Erik Pleijel. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Tecknad drottning, sengångare: FriendlyStock; Tecknad pojke: VectorStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Aristoteles Kaio hfd CC BY-SA 3.0; Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Andromedagalaxen, fiskgjuse: Public Domain enl. Wikipedia; andra illustrationer: CC0 Erik Pleijel.
Kontakt: epost