×

Startsida
STARTSIDA
Världsförbättrarnas vägval
Lästid ≈ 1 min

Att skapa en verklighetsbild är lite grand som att lägga pussel: 

Sammanfogning av pusselbitar med hjälp av en hammare
Envishet, tvärsäkerhet
och dåligt omdöme.

Den som saknar omdöme kan pussla ihop vad som helst. Resultatet blir en förvrängd världsbild. För att passa ihop bitarna behövs den enkla insikten att man kan tänka fel. 
 
Vi lever i en komplicerad och problemfylld värld. Nu mer än någonsin behöver vi lära oss konsten att foga ihop en riktig bild av verkligheten.

Det är många idag som vill arbeta för en bättre framtid. Tyvärr är det vanligt att goda intentioner förenas med tvärsäkra åsikter. Risken är att saker i stället förvärras.

Socialpsykologen Lars Dencik skriver i en artikel:

   

 

Är det något man inte kan vara i denna värld så är det tvärsäker. Eller ens säker över huvud taget. Däremot måste man vara omdömesgill.
Fotnot➔ 
Tecknad präst som ser på två vägskyltar som pekar i olika riktningar: «Tvärsäker» och «Omdömesgill»

Detta vägval är i synnerhet viktigt för kyrkans medlemmar. Den ena vägen innebär att de tror på någon politisk ideologi som ger säkra svar på världens problem. 


Lutherrosen

Den andra vägen ligger mer i linje med den lutherska traditionen. Den bygger på tron på nåden och den viktiga insikten att man inte är felfri. Även en världsförbättrare kan tänka fel och göra misstag. Det är detta som är nyckeln till att kunna lägga pusslet och till omdömesgillhet.


På så vis går det att förena andligt och världsligt. Vill du läsa mer om detta? På denna webbplats finns en 10-stegs-guide för kyrkans världsförbättrare.


Jag som skriver detta heter Erik Pleijel. Låt mig först förtydliga vad det handlar om. På nästa sida berättar jag om en mycket otäck upplevelse som belyser en viktig fråga.


Nästa sida:


Tycker du att fler borde läsa det här?
epost
erikpleijel.se
Creative Commons-licens
Tron som vågspel av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Baserat på ett verk på erikpleijel.se. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Kapitel ett – Den totala cynismen: CC BY-NC-ND 4.0; Resten av boken Navigation i mångfalden: © Copyright Erik Pleijel; Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Sengångare: FriendlyStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Calvin, Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Aristoteles, fiskgjuse: Public Domain. Andra foton och illustrationer: CC0 Erik Pleijel.