×

Inledning
Inledning:
Vad är «tron som vågspel»?
Lästid ≈ 1 min

Att skapa en verklighetsbild är lite grand som att lägga pussel:

Sammanfogning av pusselbitar med hjälp av en hammare
Envishet och dåligt omdöme.

Den som saknar omdöme kan pussla ihop vad som helst. För att passa ihop bitarna behövs den enkla insikten att man kan tänka fel. Envishet och tvärsäkerhet kan skapa en förvrängd världsbild.


Vi lever i en komplicerad och problemfylld värld. Vad som behövs idag är fler som kan foga ihop en riktig bild av verkligheten. Det gäller det att ha

  • insikt om att man kan göra misstag
  • vilja att lyssna på motargument
  • ett gott omdöme.


Det är därför klokast att inte ge tvärsäkra svar på världsproblemen, även om det sker i all välvilja. De som vill arbeta för en bättre framtid behöver inte bara goda intentioner utan också omdömesgillhet.

 

   

 

Tecknad präst som ser på två vägskyltar som pekar i olika riktningar: «Tvärsäker» och «Omdömesgill»
Världsförbättrarnas vägval.

Detta val är i synnerhet viktigt för kyrkan. Den ena vägen innebär att den ger säkra svar på komplexa samhällsfrågor och talar om för folk vad de ska tycka och tänka.


Lutherrosen

Den andra vägen ligger mer i linje med den lutherska traditionen. Kyrkan skulle kunna berätta om den viktiga insikten att man inte är felfri. Även en världsförbättrare kan tänka fel och göra misstag.

 

Vällagt pussel

Vad som ser ut som en svaghet är i själva verket en styrka. «Tron som vågspel» är motsatsen till «tron som tvärsäkerhet». Den är något som ger mod att leva med visst mått av osäkerhet. Det är detta som är nyckeln till konsten att lägga pusslet och till omdömesgillhet. 


En sådan tro går att förena med bildning och livserfarenhet. Om vi väljer den vägen blir vi bättre rustade att hantera vår tids problem.

Tecknad präst som går vägen mot en vägskylt «Lutherhjälpen version 2.0».
Jag som skriver detta heter Erik Pleijel. Här kan du läsa mer om mig och mitt arbete med vattenförsörjning i fattiga länder.

På nästa sida berättar jag om en mycket otäck upplevelse som belyser en viktig fråga. Därefter följer en 10‑stegs‑guide som handlar om att finna den bättre vägen. Obs! lång text.
Nästa sida:Rekommendera hemsidan:
erikpleijel.se
Gilla facebook-sidan:
Vill du ha en tryckt bok?
Tron som vågspel planeras att ges ut i bokform. Klicka här om du är intresserad.
Creative Commons-licens
Tron som vågspel av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Baserat på ett verk på erikpleijel.se. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Kapitel ett – Den totala cynismen: CC BY-NC-ND 4.0; Resten av boken Navigation i mångfalden: © Copyright Erik Pleijel; Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Sengångare: FriendlyStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Marcus Aurelius, Aristoteles, fiskgjuse: Public Domain. Andra foton och illustrationer: CC0 Erik Pleijel.