×

Börja här!
Tecknad pojke-
De 7 klassiska dygderna:
 
Tro, Hopp, Kärlek,
Klokhet, Rättrådighet, Måttfullhet, Mod.
arrow arrow

Författare:
Erik Pleijel
En stark medicin mot
polarisering­ens dumheter


Debatter där alla bara talar förbi varandra – personangrepp, stereotyper och elakheter – ointresse för andra synpunkter – envis tvärsäkerhet och extrema åsikter.


Polariseringens dumheter gör det svårt att hitta lösningar på de akuta problem som plågar vår värld.


Tänk om det finns ett kraftfullt motgift som vi har förbisett? Kanske finns det gamla och beprövade insikter som kan vara till hjälp?


Syftet med denna text är att visa hur vi kan återuppliva något som nästan glömts bort i vår tid: de sju klassiska dygderna. Tro, hopp och kärlek är starka livskrafter. Tillsammans med de andra dygderna (klokhet, rättrådighet, måttfullhet, mod) gör de oss mycket bättre rustade att möta vår tids utmaningar. 


Två vägskyltar: Polarisering, Integrering.
Ett ödesval...
Motsatsen till polarisering är integrering. Frågan är hur man finner den vägen. Det finns flera hinder som måste övervinnas.

Lästid ≈ 5 minuter eller mer.

Den farliga fällan som alla borde vara medvetna om

Varför är sociala medier så asociala? Varför är kommentarsfält så fulla av hån, påhopp och småsinta elakheter? Svaret är nog rätt enkelt: Det är tillfredsställande att vara elak.


Man hånskrattar och gör sig lustig över andra eftersom det är roligt. Skadeglädje är en källa till – glädje. Även känslan att vara kränkt kan bli en ond njutning. Det kan nämligen ge en förevändning att få rasa ut, i lustfyllt vredesmod.


Behagliga känslor = goda känslor?
Ofta är det så, men inte alltid. Det finns ju dåliga saker som kan kännas behagliga, till exempel
njutningen att vara elak
lusten att döma
ljuva hämndkänslor
maktberusning.
Finns det någon av oss som är helt fri från det här och som aldrig lurar sig själv?

Det är lätt att bli inlåst i en fälla. Vi gillar giftiga känslor eftersom de känns behagliga. Och vi är ovilliga att erkänna misstaget eftersom det känns pinsamt.


Hat och förakt är lockande men djupt bedrägliga känslor. De är "sötsmakande gift". De kan kännas bra, men de skadar själen och försvagar förnuftet. De blåser upp egot och ger en falsk känsla av att vara överlägsen och smart. Denna illusion drabbar hela samhällen och drar ned världen i fördärvet.


Det är lite grand som att sitta fast i ett beroende av en drog. För att befrias behövs något slags "avgiftning" och "rehabilitering". Det gäller att lära sig att skilja mellan bra och dåliga känslor. Och att skapa sundare tankebanor och bättre vanor.


Nyckeln till frihet ligger i
de klassiska dygderna.
Nyckel

Religion kan både hjälpa och stjälpa 

En orsak till polarisering är dålig religion. Den lockar fram det sämsta i människan: rädsla, trångsynthet, själviskhet, hat, fördomsfullhet etc. Det paradoxala är att man säger sig tro på en kärleksfull Gud. Hur går det ihop?


Ett möjligt svar är att det är en tro på villkorlig kärlek. Genom att ställa villkor försöker man kontrollera folk: "Om du har en rätt tro får du evig lycka och alla möjliga jordiska privilegier!".


Det är viktigt att lära sig att skilja mellan bra och dåliga känslor. Men hur är det möjligt i en miljö där känslorna manipuleras? Detta kanske direkt undergräver den förmågan. Risken är att de troende känner glädje över onda ting, utan att riktigt förstå misstaget. Så skapas "toxisk religion".


Tecknad präst som ser på en vägskylt: ”dressyr” förbjuden.
Belöning och straff kan användas för att dressera djur. På vägen till mänsklig mognad är det ett hinder som bör undanröjas.


Kyrkan talar om ovillkorlig kärlek. En sådan tro handlar inte om kontroll utan tillit. Den baseras inte på belöning och straff, utan på frihet och ansvar. Målet är inte att bli som ett "väldresserat husdjur" utan att bli en sann människa.


Så hur kan man ta sig ur den farliga fällan? Här är det kristna sättet att angripa problemet: Att vara kristen är att vara en lärjunge till Kristus. Det innebär att lära sig saker och att växa. Tillit ger frihet från rädsla och prestationsångest. Det ger också mod till självrannsakan och självkännedom.


Först och främst behöver man lära sig att inte hata och förakta andra människor. Vilket är lättare sagt än gjort! 


Denna "avgiftningskur" befriar från en farlig illusion: tron på sin egen moraliska överlägsenhet och förträfflighet. Självgodhet och egenrättfärdighet blockerar vägen till att växa och utvecklas som människa.

När vi ser dramat i världen enbart som en kamp mellan 'vi' och 'dem' – 'vi' som är goda mot 'dem' som är onda – då eldar vi på polariseringen.

Kampen mellan gott och ont utspelar sig också inom oss själva. Det gäller att erkänna och arbeta med våra egna skuggsidor. Yttre konflikter polariserar. Inre arbete integrerar.

Tillit stärker förnuftet på ett överraskande sätt

Konspirationsteorier blir ofta populära och sprids som virus. De skapas när man pusslar ihop en verklighetsbild på ett slarvigt sätt.

Sammanfogning av pusselbitar med hjälp av en hammare

 

Med hjälp av envishet och dåligt omdöme går det att skapa vilken bild som helst. Man utgår från den bild man vill se – och anpassar bitarna därefter.


För att lägga pusslet rätt, måste man erkänna att man kan tänka fel ibland. Varför är det så svårt?


Det är smickrande att tro att man har ett skarpt sinne som kan upptäcka mönster och avslöja dolda hemligheter. Att misstro experter och vetenskapsmän ger en känsla att vara otroligt smart. De blir mindre och man själv blir större. Att lyssna på andra synpunkter stör den behagliga självkänslan.


Det här är misstro med ett överlägset hånleende. Misstron kan gå för långt och bli ett behov, en drivkraft, en livshållning. Den kan bli en mörk destruktiv kraft som skadar själen och blåser upp ett falskt självförtroende.


En tillitsfull tro har ett annat livscentrum. Man behöver inte hänga upp allting på sina "klyftiga" idéer och sin smarthet. Detta frigör från intellektuella låsningar. 


Tillitstron ger styrka att erkänna att man kan tänka fel. Insikten att man kan ha fel är grunden för ett sunt kritiskt tänkande och ett gott omdöme.

Finns det fler botemedel mot envis tvärsäkerhet?

Känslan av tvärsäkerhet är ofta inget annat än just detta: en känsla. Det är sällan frukten av ett skarpt intellekt.


Inte nog med det. Tvärsäkerhet förstärks ofta av okunnighet. Ju mindre man förstår, desto mer bergsäker blir man i sina övertygelser. Det är ofta de som vet minst som är mest benägna att spela besserwissrar.


För att frigöra sig från denna tankefälla behöver man vidga sina perspektiv på olika sätt.


Ett bra och intressant sätt att göra detta är klassisk bildning. Det kan till exempel betyda att lära känna andra epoker genom att studera historia. Mänsklighetens samlade erfarenheter är en enorm skattkammare med kunskap.


Ett annat sätt är att möta människor från främmande kulturer och länder.


När horisonterna vidgas, uppstår en ny känsla: insikten hur lite man vet. Detta är grunden för den sanna klokheten, menade Sokrates.


Sengångare med en bok, som klättrar på en gren, som vilar på en gren: Läs långsamt med eftertanke.

Sociala medier gör oss rastlösa och ofokuserade. Bildning förutsätter att man kan läsa långsamt och reflektera.

Gå med i alliansen mot den mörka sidan!

Det behövs fler motgift mot polariseringen. Yoda i Star Wars sade:

Rädsla är vägen till den mörka sidan. Rädsla leder till vrede. Vrede leder till hat. Hat leder till lidande.

Det är förstås viktigt att kunna känna rädsla och vrede. Det kan handla om ens överlevnad. Vrede kan i vissa lägen vara en viktig drivfjäder. Men det finns en risk. 

Rädsla kan skapa hjärnspöken.
Vrede kan skapa tunnelseende.
Hat kan skapa blindhet.
Det är många idag som lever i ett tillstånd av nästan kroniskt vredesmod. De förstår inte att de fördärvar sitt intellekt.

Kristendomens livskrafter: Tro, hopp, kärlek. Grekiska kardinaldygder: Klokhet, rättrådighet, måttfullhet, mod.
Jerusalem och Aten – en allians för befrielse från "den mörka sidan".


Mod innebär att rädslan inte får styra över förnuftet. Det gäller att hålla huvudet kallt för att se klarare.


Rättrådighet handlar om att vara principfast och att stå emot maktens frestelser. "Allt är tillitåtet för den som har makt" – detta är en nervkittlande dröm som ger näring åt alla möjliga rubbade idéer, både bland ledare och vanligt folk.

 

Hopp (i den kristna betydelsen) är en livskraft som "inte är av denna världen", och som är oberoende av livets växlingar. Den är en livskälla även när framtiden ser mörk ut.

En mycket viktig egenskap som behövs idag

För att kunna lösa vår tids problem behövs praktisk klokhet, sunt förnuft och gott omdöme. Den polariserade debatten undergräver detta. Skälet är att många dras till ytterligheter och har obalanserade åsikter.


Praktisk klokhet hör ihop med måttfullhet, menade Aristoteles. Vi behöver ofta finna den gyllene medelvägen och inte gå till överdrift åt något håll. I besluts­situationer gäller det att varken över­reagera eller under­reagera. 

 

Ibland måste vi ta tydlig ställning i en fråga. Men mycket ofta måste vi hitta den rätta balansen mellan två motsatta poler. Det kan till exempel handla om

idealism och realism
enhet och mångfald
kollektivism och individualism
ordning och frihet.

Så länge man är totalt fastlåst i någon av dessa motpoler, är det är omöjligt att utveckla en praktisk klokhet. Det gäller att kunna hålla ihop en komplicerad verklighet – att kunna integrera.

Ett exempel på förmågan att integrera

Debatter präglas ofta av en kamp mellan det politiskt korrekta och det politiskt inkorrekta.

Politiskt korrekt innebär att vara respektfull men inte uppriktig. Det leder lätt till hyckleri.
Politiskt inkorrekt innebär att säga vad man tycker utan att visa respekt. Det leder lätt till mobbning.

Den som är välintegrerad är inte fastlåst vid det ena eller det andra. Det är möjligt att ha två motsatta idéer i huvudet samtidigt. Man kan vara både sanningsenlig och hänsynsfull.

 

Att integrera innebär att kunna foga ihop olika aspekter av oss själva till en sammanhängande helhet. Det handlar också om att förstå olika och motsägande perspektiv av verkligheten. Världen är komplex! Det är viktigt att undvika överförenklingar.

Ett val med dramatiska konsekvenser

Kloka kvinnor och män i alla tider har förstått detta: För att bidra till ett bättre samhälle behövs först en inre integrering av själen. Ett samhälle utan välintegrerade ledare riskerar att förfalla till tyranni, varnade Platon. Det är gammal vishet och det är lika relevant idag.


Kom ihåg:
Giftiga känslor splittrar själen och polariserar samhället.
Klassiska dygder integrerar själen och förenar samhället.
Tecknad pojke som ser två vägskyltar: Polarisering, Integrering.


Vänlista Bli den som startar ett nytt samtalsämne! Genom att dela denna text, kan du få igång en välbehövlig diskussion. Vilka på din vänlista skulle uppskatta ett lästips från dig idag? Här är ett enkelt sätt att dela:
Tryck på knappen Kopiera.
Här är ett lästips: En stark medicin mot polar­iseringens dumheter. Följ länken ErikPleijel.se
Klistra in i meddelanden till dina vänner och i inlägg på sociala medier.
Om du har engelsktalande vänner, klicka här:

Två saker till
Sengångare läser en bok.

Pussel.
1
En klassisk hälsokur mot polariseringens dumheter – guide i 8 steg (nätbok). Läs mer om de klassiska dygderna och vägen till frihet, integrering och praktisk klokhet.

Nätboken börjar med den mörka bakgrunden: mina upplevelser i folkmordets Rwanda 1994. Den avslutas med ett kapitel om tro och vetenskap.

Bokomslag Köp tryckt bok
Bokus externlank Adlibris externlank
 
Köp e-bok
Bokus externlank Adlibris externlank
 
På engelska: Amazon externlank
2
I essäboken Navigation i mångfalden berättar jag om mina erfarenheter av att arbeta i olika delar av världen. Här är utdrag ur tidningar som skrivit om den:
I flyhänta, bitvis dramatiska texter tar han oss med till det folkmords­drabbade Rwanda, inbördes­krigets Sri Lanka och ett absurt igen­bommat Nordkorea. ... Fast någon vanlig teknik­nörd är han inte, snarare en humanist, filosof och teolog. Som trivs i den mänskliga mång­falden, lyssnar, lär, reflekterar och försöker leva sig in i andra individers och kulturers historia och identitet. ... [Statsministern], ge din bistånds­minister den här boken! (Från krönika i Bohusläningen [6/10-2014] av Stefan Edman.)
Ur sina erfarenheter från livet reflekterar han om bistånd, filosofi och kristen tro på luthersk grund. Det är en vis man som skriver och hans visdom är ofta lätt att överföra på vardagslivet i Sverige. (Från recension i Kyrkans Tidning [34-2014] av Mikael Mogren.)
Vill du läsa mer ur dessa två artiklar? Tryck på knappen Recensioner i fönstret härunder. Här kan du också läsa några kapitel.
spinner


Registrera!
arrow
Creative Commons-licens
Innehållet på denna webbsida av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Essäboken Navigation i mångfalden: © Erik Pleijel. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Tecknad drottning, sengångare: FriendlyStock; Tecknad pojke: VectorStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Aristoteles Kaio hfd CC BY-SA 3.0; Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Andromedagalaxen, fiskgjuse: Public Domain enl. Wikipedia; andra illustrationer: CC0 Erik Pleijel.
Kontakt: epost