×

Introduktion
Tecknad pojke-
De 7 klassiska dygderna:
 
Tro, Hopp, Kärlek,
Klokhet, Rättrådighet, Måttfullhet, Mod.
Läs och se
varför vi behöver
dem idag!
arrow

Författare:
Erik Pleijel
Världens bästa medicin mot
polariseringens dumheter
En kort guide i 8 steg
Debatter där alla pratar förbi varandra.
Personangrepp, stereotyper och elakheter.
Ointresse för andra synpunkter.
Filterbubblor och ekokammare.
Konspirationsteorier och misstro.
Arrogant tvärsäkerhet och extrema åsikter.


Polariseringens dumheter gör det svårt att hitta lösningar på de akuta problem som plågar vår värld.


Två vägskyltar. Den ena pekar mot "Polarisering", den andra mot "Motsatt väg".

Tänk om det finns ett kraftfullt motgift som vi har förbisett? Kanske finns det gamla och beprövade insikter som kan ge oss nya och fräscha perspektiv på problemet?


Syftet med denna webbplats är att visa hur vi kan återuppliva något som glömts bort i vår tid: den superstarka alliansen mellan tro och förnuft. När dessa två olika världar möts uppstår andlig dynamit. Det gör oss mycket bättre rustade att möta vår tids utmaningar.

Häng med på en skattjakt! Läs denna 8-stegs guide om hur vi kan återupptäcka den förlorade alliansen.

Det kommer att ta dig 4 minuter att läsa detta – om du läser snabbt. Ibland är det bra att sakta ned tempot. Även långsamhet är en dygd.

1. Se upp för kontrollerande religion

En orsak till polarisering är dålig religion. Den lockar fram det sämsta i människan: rädsla, trångsynthet, själviskhet, hat, fördomsfullhet etc. Det paradoxala är att man säger sig tro på en kärleksfull Gud. Hur går det ihop?


Ett möjligt svar är att det är en tro på villkorlig kärlek. Genom att ställa villkor försöker man kontrollera folk: «Om du sköter dig blir du belönad och slipper straff!» Om detta går för långt kan det förkväva mänsklig utveckling och mognad. 


Präst dresserar en hund.
Belöning och straff kan användas för att dressera djur. Människor bör utvecklas på ett annat vis.

2. Ta språnget till ren tillit

Många tycker att kyrkans budskap är uråldrigt, märkligt och obegripligt. För dem som fattat poängen är det djupt befriande. Det är motsatsen till kontrollerande belöning-och-straff religion. Målet är inte att bli som ett «väldresserat husdjur» utan att bli en sann människa.


Kyrkan talar om ovillkorlig kärlek. En sådan tro handlar inte om kontroll utan tillit. Den baseras inte på belöning och straff, utan på frihet och ansvar. Detta öppnar upp en bättre väg.

 

Tecknad präst som ser på en vägskylt: ”dressyr” förbjuden.

Kontrollerande religion förkrymper människan. Det finns viktiga saker som inte kan kultiveras genom belöning och straff: medkänsla, omdöme, sanningskärlek, hederlighet, integritet osv. Typiskt mänskliga egenskaper kan inte köpas. Än mindre kan de tvingas fram.

Dessa insikter är till hjälp att angripa ett ytterst dramatiskt problem. Se punkt 3! arrow

3. Hantera behagliga men giftiga känslor

Varför är det så många idag som gillar karaktärslösa politiker utan moralkompass? Varför blir de glada när sådana ledare korrumperar demokratier och förstör viktiga samarbeten? Varför tycker de att hänsynslöshet och skamlöshet är särskilt attraktiva egenskaper? Skälet kan vara att det skapar en maktkänsla som är lockande och nervkittlande.

Varför är sociala medier så asociala? Varför är kommentarsfält så fulla av hån, påhopp och småsinta elakheter? Svaret är egentligen rätt enkelt: Det är tillfredsställande att vara elak.


Man hånskrattar och gör sig lustig över andra eftersom det är roligt. Skadeglädje är en källa till – glädje. Även känslan att vara kränkt kan bli en ond njutning. Det kan nämligen ge en förevändning att få rasa ut, i lustfyllt vredesmod.


Behagliga känslor = goda känslor?

Detta är inte nödvändigtvis samma sak! Det är lätt att lura sig själv. 


Hat och förakt är lockande men djupt bedrägliga känslor. De är «sötsmakande gift». De kan kännas bra, men de skadar själen och försvagar förnuftet. De blåser upp egot och ger en falsk känsla av att vara överlägsen och smart. Denna illusion drabbar hela samhällen och drar ned världen i fördärvet.


Hänglås Det är lätt att bli inlåst i en fälla: Vi gillar giftiga känslor eftersom de känns behagliga. Och vi är ovilliga att erkänna misstaget eftersom det känns pinsamt.


Det är lite grand som att sitta fast i ett beroende av en drog. Nyckeln till frihet är någon form av «avgiftning» och «rehabilitering».


Nyckel

Här är det kristna sättet att angripa problemet: Belöningar och hot fungerar inte. Det skapar bara rädsla och gör allting värre. Det måste ske varsamt och kärleksfullt. Kyrkan har utvecklat ritualer för att hantera det här. «Förlåt oss våra skulder», ber man, «rädda oss från det onda». Att följa Kristus skulle kunna beskrivas som en livslång avgiftningskur. Att hantera känslor av hat och förakt är lättare sagt än gjort, och det sker inte på en dag.


Ovillkorlig kärlek och tillitsfull tro ger mod att vidkännas sina misslyckanden och felsteg. Det här skapar en speciell sorts inre styrka som behövs för att växa och utvecklas.


«Känn dig själv!», sade de gamla grekerna. Det gäller att lära sig att skilja mellan bra och dåliga känslor. Och att skapa sundare tankebanor och bättre vanor. 

4. Ha mod att erkänna misstag

Att förstå världen och livet är lite grand som att lägga pussel. 


Sammanfogning av pusselbitar med hjälp av en hammare

 

Det är enkelt och roligt att pussla ihop saker! Med hjälp av envishet och dåligt omdöme går det att skapa vilken bild som helst. Man utgår från den bild man vill se – och anpassar bitarna därefter.


Så skapas till exempel konspirationsteorier. Hur blir sådana idéer populära och sprids som virus?


Hänglås

Förnuftet kan bli fastlåst i en fälla: Det är smickrande att tro att man har ett skarpt sinne som kan genomskåda allt. Det är behagligt att leva i illusionen att vara smartare än alla dessa «experter». Att lyssna på andra synpunkter stör den behagliga självkänslan. Det är pinsamt och sårande för egot att erkänna sina misstag.


Somliga förväxlar tvärsäkerhet med en «stark tro». I själva verket är det en tro på sin egen felfrihet och syndfrihet. Det är en egocentrisk tro och raka motsatsen till en sann tro.


Nyckel

En tro baserad på tillit ger mod att erkänna att man kan tänka fel ibland. Insikten att man kan ha fel är inte en svaghet utan en styrka. Det är grunden för kritiskt tänkande och gott omdöme.


Tro – Symbol: Jerusalem; Förnuft – Symbol: Aten.

Tro och förnuft är ofta i konflikt med varandra, men det behöver inte vara så. De kan också samverka. Uttryckt på symbolspråk: Jerusalem kan skapa en allians med Aten.

5. Utveckla ett intresse för bildning

I den polariserade debatten läggs det ofta fram tvärsäkra svar på komplexa problem. Det finns en sak som kan motverka det här och det är bildning.


Bildning handlar om att utforska livet och vidga sina horisonter. Det kan till exempel betyda att studera historia. Mänsklighetens samlade erfarenheter är en enorm skattkammare med kunskap.

Vällagt pussel.

Vi behöver lära oss att foga ihop världens och livets pussel på ett klokare sätt.


Tycker du att dina vänner borde läsa detta?
Glöm inte att dela och tipsa!

6. Utveckla en sund inre styrka

Det behövs fler motgift mot polariseringen. Yoda i Star Wars sade:

Rädsla är vägen till den mörka sidan. Rädsla leder till vrede. Vrede leder till hat. Hat leder till lidande.

Det är förstås viktigt att kunna känna rädsla och vrede. Det kan handla om ens överlevnad. Vrede kan i vissa lägen vara en viktig drivfjäder. Men det finns en risk. 

Rädsla kan skapa hjärnspöken.
Vrede kan skapa tunnelseende.
Hat kan skapa blindhet.
Det är många idag som lever i ett tillstånd av nästan kroniskt vredesmod. De förstår inte att de fördärvar sitt intellekt.

Kristendomens superkrafter: Tro, hopp, kärlek. Grekiska kardinaldygder: Klokhet, rättrådighet, måttfullhet, mod.
Jerusalem och Aten – en allians mot «den mörka sidan».


Mod innebär att rädslan inte får styra över förnuftet. Det gäller att hålla huvudet kallt för att se klarare.


Rättrådighet handlar om att skapa inre ordning, menade Platon. Till exempel gäller det att kunna motstå maktens frestelser.

 

Hopp (i den kristna betydelsen) är en livskraft som «inte är av denna världen», och som är oberoende av livets växlingar. Den är en livskälla även när framtiden ser mörk ut.


8-stegs guiden finns även i en längre version.
Se länk nedan.

7. Utveckla en praktisk klokhet

För att kunna lösa vår tids problem behövs praktisk klokhet, sunt förnuft och gott omdöme. Den polariserade debatten undergräver detta. Skälet är att många dras till ytterligheter och har obalanserade åsikter. 


Praktisk klokhet hör ihop med måttfullhet, menade Aristoteles. Vi behöver ofta finna den gyllene medelvägen och inte gå till överdrift åt något håll. I besluts­situationer gäller det att varken över­reagera eller under­reagera.

 

Ofta gäller det att hitta rätt balans mellan två motpoler. Det kan till exempel handla om

  • idealism och realism
  • enhet och mångfald
  • kollektiv och individ
  • ordning och frihet.

Vill du läsa om de dramatiska upplevelserna i Afrika som inspirerade mig att skriva detta? Se länk till nätbokhandeln nedan.

8. Utveckla förmågan att integrera

Något som ofta präglar debatten är det politiskt korrekta och det politiskt inkorrekta

  • Politiskt korrekt innebär att vara respektfull men inte uppriktig. Det leder lätt till hyckleri.
  • Politiskt inkorrekt innebär att säga vad man tycker utan att visa respekt. Det leder lätt till mobbning.
De som är välintegrerade kan hålla två motsatta idéer i huvudet samtidigt. Det går att vara både sanningsenlig och hänsynsfull.

Att integrera innebär att kunna foga ihop olika aspekter av oss själva till en sammanhängande helhet. Det handlar också om att förstå olika och motsägande perspektiv av världen.
Tecknad pojke som ser två vägskyltar: Polarisering, Integrering.

Vår värld behöver fler som väljer vägen till integrering. 


Alla kloka kvinnor och män som någonsin levat har förstått detta: För att bidra till ett bättre samhälle behövs först en inre integrering av själen. Detta var till exempel Platons filosofi. Det är gammal vishet och det är lika relevant idag.

Kom ihåg:
Giftiga känslor splittrar själen och polariserar samhället.
Klassiska dygder integrerar själen och förenar samhället.

* * *

Dags att göra framsteg på en ny väg! Polariseringen hindrar oss från att lösa de akuta problem som plågar vår värld. Nu mer än någonsin behöver vi bygga upp förmågan att motverka det här. Det finns beprövade insikter som kan hjälpa oss på vägen mot integrering. Vad vi behöver nu är en dialog om hur vi kan göra detta tillsammans.

Använd gärna åttastegsguiden för att få igång en diskussion. Bjud in andra att besöka denna webbplats. Här är ett enkelt sätt att dela:
Tryck på knappen Kopiera.
Här är ett lästips: Världens bästa medicin mot polar­iseringens dumheter. Kort guide i 8 steg. Följ länken ErikPleijel.se
Klistra in i med­del­anden till dina vänner.
Klistra in i inlägg på sociala medier.
En guldstjärna star till dig om du gör det lilla extra för att sprida det här! Ju fler som får ett lästips desto bättre!
Om du har engelsktalande vänner, klicka här:

Tecknad pojke som ser två vägskyltar: Polarisering, Integrering. En klassisk hälsokur mot polariseringens dumheter – fördjupning. 8-stegs guiden finns även i en längre version. Alla punkt­er gås igenom en gång till, men mer grund­ligt. Läs gratis här!

Köp tryckt bok
Bokus externlank Adlibris externlank
 
Köp e-bok
Bokus externlank Adlibris externlank
 
På engelska: Amazon externlank
Vill du läsa om de upplevelser som inspirerade mig att skriva detta? I essäboken Navi­gation i mång­falden be­rätt­ar jag om mina erfar­enheter. Bokomslag Här är utdrag ur tidningar som skrivit om den:
I flyhänta, bitvis dramatiska texter tar han oss med till det folkmords­drabbade Rwanda, inbördes­krigets Sri Lanka och ett absurt igen­bommat Nordkorea. ... Fast någon vanlig teknik­nörd är han inte, snarare en humanist, filosof och teolog. Som trivs i den mänskliga mång­falden, lyssnar, lär, reflekterar och försöker leva sig in i andra individers och kulturers historia och identitet. ... [Statsministern], ge din bistånds­minister den här boken! (Från krönika i Bohusläningen [6/10-2014] av Stefan Edman.)
Ur sina erfarenheter från livet reflekterar han om bistånd, filosofi och kristen tro på luthersk grund. Det är en vis man som skriver och hans visdom är ofta lätt att överföra på vardagslivet i Sverige. (Från recension i Kyrkans Tidning [34-2014] av Mikael Mogren.)
Vill du läsa mer ur dessa två artiklar? Tryck på knappen Recensioner i fönstret härunder. Här kan du också läsa några kapitel.
spinner
ErikPleijel.se
Tron som frihet och äventyr


Registrera!
arrow
Köp essäboken Navigation i mångfalden
Bokus externlank    Adlibris externlank
Creative Commons-licens
Innehållet på denna webbsida av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på epost. Essäboken Navigation i mångfalden: © Erik Pleijel. Tecknad präst: Copyright Brad Fitzpatrick; Tecknad drottning, sengångare: FriendlyStock; Tecknad pojke: VectorStock; Lutherrosen: Daniel Csörföly CC BY-SA 3.0; Aristoteles Kaio hfd CC BY-SA 3.0; Luther, Melanchthon, Erasmus, Skolan i Aten, Cicero, Marcus Aurelius, Andromedagalaxen, fiskgjuse: Public Domain enl. Wikipedia; andra illustrationer: CC0 Erik Pleijel.
Kontakt: epost